Daniël 9

Daniël 9 in de Statenvertaling

In dit hoofdstuk hebben wij,

I. Daniels gebed voor de bevrijding der Joden die in gevangenschap waren, waarin hij schuld belijdt, en de rechtvaardigheid van God in hun rampen erkent, maar zich beroept op Gods belofte van genade, die Hij nog voor hen bewaard had, vers 1-19 (opgesplitst in vers 1-3 en vers 4-19).

II. Een dadelijk antwoord op zijn gebed, hem door een engel gezonden, waarin,

1. Hij verzekerd wordt van de spoedige verlossing der Joden uit hun gevangenschap, vers 20-23 En,

2. Hij bekend wordt gemaakt met de verlossing der wereld door Jezus Christus (waarvan die eene afbeelding gaf), hoedanig zij zijn zou en wanneer Hij komen zou, vers 24-27. En het is de klaarste, schitterendste profetie van den Messias in heel het Oude Testament.

Comments are closed.