Spreuken 11:27

Merk op:

1. Zij, die naarstig zijn om goed te doen in de wereld, worden door God en de mensen bemind, hij die vroeg opstaat voor hetgeen goed is luidt het oorspronkelijke, die de gelegenheden opzoekt om zijn vrienden van dienst te zijn en de armen te helpen, en zich daarin ten koste geeft, verkrijgt gunst , allen om hem heen beminnen hem, spreken goed van hem, en zullen bereid zijn hem een vriendelijkheid te bewijzen en wat nog beter is, beter is dan het leven, hij heeft Gods goedertierenheid.

2. Zij, die vlijtig zijn om kwaad te doen, bereiden verderf voor zichzelf, het zal hun overkomen, vroeg of laat krijgen zij betaald in hun eigen munt. En merk op: het kwade na te trachten wordt hier gesteld tegenover het goede na te jagen, want die geen goed doen, doen kwaad.

Comments are closed.