1 Corinthe 16

1 Corinthiërs 16 in de Statenvertaling

De apostel, in dit hoofdstuk,

I geeft leiding aan een inzameling van liefdegaven, in de gemeente te houden, voor de bedroefde en verarmde gemeenten in Judea, vers 1-4,

II. Hij spreekt van een bezoek, dat hij hun brengen wil, vers 5-9,

III. Hij beveelt Timotheus bij hen aan en deelt mede, dat Apollos ook het voornemen heeft tot hen te komen, vers 10-12,

IV. Hij wekt hen op tot waakzaamheid, standvastigheid, liefde en om verschuldigden eerbied te bewijzen aan allen, die hem en zijn medearbeiders in hun werk helpen, vers 13-19,

V. Na groeten van anderen en van hem zelven besluit hij den brief met een ernstige vermaning en met zegenbeden, vers 20-24.

Comments are closed.