1 Corinthe 13

1 Korinthiërs 13 in de Satenvertaling

In dit hoofdstuk gaat de apostel er toe over om meer in bijzonderheden aan te tonen wat de uitnemender weg is, waarvan hij zo-even gesproken heeft. Hij beveelt dien aan:

I. Door te wijzen op zijn noodzakelijkheid en belangrijkheid, vers 1-3.

II. Door een omschrijving te geven van zijn eigenaardigheden en gevolgen, vers 4-7.

III. Door aan te tonen hoezeer hij alle andere gaven en genaden overtreft, hetgeen blijkt uit zijn duurzaamheid, daar hij bestaan zal wanneer al de andere niet meer of van geen nut meer zijn, vers 8- 13.

Comments are closed.