Spreuken 11:18

Op zeer noodlottige wijze bedriegen de zondaren zichzelf. De goddeloze doet een bedrieglijk werk. Hij bouwt zich een huis op het zand, dat hem bedriegen, teleurstellen zal als de storm komt, hij berooft zich datgene van zijn zonde, hetwelk hij nooit zal verkrijgen. De zonde heeft mij bedrogen en gedood.

Heiligen leggen de beste waarborgen weg voor zichzelf, voor degene, die gerechtigheid zaait, is trouwe loon. Hij, die goed is en er zijn werk van maakt om goed te doen, met het oog op toekomstige beloning, zal een trouw, een gewis loon hebben, het is hem zo verzekerd als de eeuwige waarheid het zeker maken kan. Want die in de Geest zaait, zal in de Geest het eeuwige leven maaien.

Comments are closed.