Spreuken 11:14

Hier is:

1. Het slechte voorteken van de ondergang van een rijk: Waar in het geheel geen raadslagen zijn, waar alles met roekeloosheid gedaan wordt, of waar geen wijze raadslagen zijn voor het algemene welzijn, slechts kuiperijen zijn voor partijen en partijbelangen, vervalt het volk, wordt het verbrokkeld, en wordt het een gemakkelijke prooi voor de gemene vijand. V oor krijgsverrichtingen zijn krijgsraden nodig, twee ogen zien meer dan een oog, en wederzijdse hulp en bijstand.

2. Het goede voorteken van de voorspoed eens rijke. In de veelheid van de raadslieden, die inzien dat zij elkaar nodig hebben, in overeenstemming met elkaar handelen tot welzijn van het publiek, is behoudenis, want de verstandige maatregelen, die de een niet inziet, daar kunnen de ogen van een ander voor open zijn. Zelfs voor onze persoonlijke aangelegenheden zullen wij dikwijls bevinden dat het voordelig voor ons is, om met velen te rade te gaan, als zij overeenkomen in hun raad, wordt onze weg er zoveel duidelijker door, als zij verschillen, kunnen wij het voor en tegen van de zaak horen, haar van alle zijden bezien en er zoveel beter door instaat zijn om tot een beslissing te komen.

Comments are closed.