Spreuken 11:8

Gelijk altijd in de dood, zo is het ook soms in het leven: de rechtvaardigen worden buitengemeen bevoorrecht en de goddelozen teleurgesteld.

1. Godvruchtige mensen worden gered uit benauwdheden, waarin zij dachten te bezwijken, maar zij worden uitgevoerd in een overvloeiende verversing, Psalm 66:12, 34:20. God heeft een weg gevonden om Zijn volk te verlossen, toen zij aan verlossing wanhoopten, en hun vijanden reeds juichten alsof de woestijn hen had besloten.

2. De goddelozen komen in de benauwdheden, waarvan zij zich verre waanden, ja, waarin zij de rechtvaardigen gebracht hadden zodat zij nu in hun plaats schijnen te komen als rantsoen voor de rechtvaardigen. Mordechai wordt van de galg gered, Daniel uit de kuil van de leeuwen, en Petrus uit de gevangenis, en hun vervolgers komen in hun plaats. De Israëlieten worden gered uit de Schelfzee, en de Egyptenaren verdrinken erin. Zo kostelijk zijn de heiligen in Gods ogen, dat Hij mensen in hun plaats geeft, Jesaja 43:3, 4.

Comments are closed.