Spreuken 11:16

Hier:

1. Wordt toegegeven, dat geweldigen de rijkdom vasthouden, dat zij, die zich veel beweging geven in de wereld, mannen zijn van geestkracht en van invloed, die in staat zijn zich te handhaven tegenover allen, die hun in de weg treden, waarschijnlijk houden zullen wat zij hebben, en nog meer zullen verkrijgen, terwijl op hen, die zwak zijn, allen van rondom zullen aanvallen als roofvogels op een prooi.

2. Het wordt als toegestaan beschouwd en aangenomen, dat een aangename huisvrouw even bezorgd is om haar eer op te houden, haar reputatie voor wijsheid en zedigheid, nederigheid en heusheid en alle andere genadegaven, die de echte versierselen zijn van haar sekse als sterke mannen of geweldigen, om hun bezittingen vast te houden en te beveiligen, en die vrouwen, die in waarheid aangenaam, Godvruchtig zijn, zullen evenzo door haar wijsheid en haar goed gedrag haar eer handhaven en beveiligen. Een Godvruchtige vrouw is even achtbaar als een kloekmoedig man, en haar eer is even wel bewaard en veilig.

Comments are closed.