Daniël 7

Daniël 7 in de Statenvertaling

De zes eerste hoofdstukken van dit boek waren historisch, wij beginnen nu met vrees en beving aan de zes laatste, de profetische, waarin vele duistere dingen voorkomen, die moeilijk te verstaan zijn waarvan wij den zin niet met zekerheid durven bepalen, en toch zijn vele dingen duidelijk en putti, waarvan wij, door God bekwaam gemaakt, naar ik vertrouw, een goed gebruik zullen maken.

In dit hoofdstuk hebben wij,

I. Daniels visioen van de vier dieren, vers 1-8.

II. Zijn visioen van Gods troon van heerschappij en oordeel, vers 9-14.

III. De uitlegging van deze visioenen, hem gegeven door een engel, die er bij stond, vers 15-28. Of deze visioenen tot aan het eind der tijden reiken, is moeilijk te zeggen, en ook zijn de meest oordeelkundige uitleggers het er niet over eens.

Comments are closed.