1 Corinthe 1

1 Corinthiërs 1 in de Statenvertaling

In dit hoofdstuk hebben we:

I. De voorrede of inleiding tot den gehelen brief, vers 1-9,

II. Een voorname reden voor het schrijven van den brief wordt genoemd: hun verdeeldheid en haar oorsprong, vers 10-13,

III. Een verhaal van Paulus werkzaamheid in hun midden, die vooral bestond in de prediking van het Evangelie, vers 14-17,

IV. De wijze waarop hij het Evangelie verkondigde en de verschillende gevolgen daarvan, met aanduiding. hoe wonderbaar het was geschikt om Gode heerlijkheid te geven en den hoogmoed en de ijdelheid der mensen te vernederen, vers 18-31.

Comments are closed.